Шаштайұлы Жұмабай, Толық шығармалар жинағы. Т.2: Аяз би: роман / Ж.Шаштайұлы. – Алматы: Liber, 2022. – 504 б.