Әзірбайжан Мәмбетов, Менің өмірім – театр = Азербайжан Мамбетов, Моя жизнь – театр = Azerbaijan Mambetov, My life is a theater. – Алматы: Сардар, 2022. – 160 б., ил. – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде