Әуезов Мұхтар, Таңдамалы шығармалары бес томдық. Т.3. Әңгімелер, очерктер, күнделіктер мен жолжазбалар / М.Әуезов. – Алматы: Brand Book, 2022. – 968 б.