Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.21.  Ақтобе өңіріндегі кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы (архивтік құжаттар жинағы) / Н.Көшеров, Ж.Матсалаева . – Астана, 2022. – 368 б.