Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.28. Орал, Бөкей губернияларындағы ашаршылық (архив құжаттарының жинағы):  / құраст.: Б.С.Боранбаев, Ж.Н.Сафуллин. – Астана, 2022. – 352 б.