«Қазақстандағы 1930-шы жылдардағы жаппай ашаршылық жәнемқазақтардың шектес аумақтарға мәжбүрлі қоныс аударуы: замануи түсіну және ғылыми бағалау мәселелері».

«Қазақстандағы 1930-шы жылдардағы жаппай ашаршылық жәнемқазақтардың шектес аумақтарға мәжбүрлі қоныс аударуы: замануи түсіну және ғылыми бағалау мәселелері»: атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары .