Қинаятұлы Зардыхан, Қазақ мемлекеті және Жошы хан.

Қинаятұлы Зардыхан, Қазақ мемлекеті және Жошы хан. – 2-ші басылым / З.Қинаятұлы. – Алматы: Елтаным, 2014. – 360 б.