Қ.-Ж.К.Токаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзіге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері»

Қ.-Ж.К.Токаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзіге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы.