Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық.

Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық. Көп томдық жинақ. 2 т. / құраст.: Т.Байқұлов. – Алматы: Базарбаева, 2020. – 672 б.