Ахметова Зейнеп, Бабалар аманаты.

Ахметова Зейнеп, Бабалар аманаты: естелік-эссе / З.Ахметова. – Алматы, 2017. – 416 б.