Байғалиұлы Ғани, Кайдзен үздіксіз дамудың құпиясы.

Байғалиұлы Ғани, Кайдзен үздіксіз дамудың құпиясы / Ғ.Байғалиұлы. – Алматы: Самға, 2023. – 188 б.