Мэнсон Марк, Бәріне қолыңды бір сілте!

Мэнсон Марк, Бәріне қолыңды бір сілте!: немесе өмірінді жеңілдету өңері / М.Мэнсон; ағылш. тіл. ауд. М.Сембайқызы. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2022. – 192 б.