Оралхан Айбек, Алты аңғар.

Оралхан Айбек, Алты аңғар / А.Оралхан. – Павлодар: Сытин А.А., 2020. – 182 б.