Хей Луиза, Әйел даналығы.

Хей Луиза, Әйел даналығы: бақытты өмір сүру нұсқаулығы / Л.Хей; ауд. Ә.Күзембаева. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2022. – 160 б.