Тарази Әкім, Шығармалары. Т.12.

Тарази Әкім, Шығармалары. Т.12: Аударма. Н.Бичурин. Орта Азияны мекендеген халақтардың көне заманғы тарихы / Ә.Тарази – Астана: Фолиант, 2023. – 528 б.