Тәукейұлы Т. Моңғолия қазақтарының театр тарихы.

Тәукейұлы Т. Моңғолия қазақтарының театр тарихы: тарихи эссе / Т.Тәукейұлы. – Дәуір, 2023. – 568 б.