Шамахайұлы Қуандық, Бұқаралық мәдениеттегі сөз өнері.

Шамахайұлы Қуандық, Бұқаралық мәдениеттегі сөз өнері: ғылыми-танымдық эссе / Қ.Шамахайұлы. – Алматы: Дәуір, 2023. – 272 б.