Қуыскеуде: отбасы хрестоматиясы.

Қуыскеуде: отбасы хрестоматиясы / С.Керімбай, Ә.Нәби. – 4-ші басылым. – Алматы: Отбасы, 2023. – 256 б.