Өлеңдердің алтын шашуы.

Өлеңдердің алтын шашуы = Золотая россыпь стихов / құраст.-авт.: Ү.Н.Шинагулова, К.З.Нургалиева, А.Ж.Сарсекова, А.М.Айтышова. – Павлодар: ЭКО, 2021. – 192 б. – қазақша, орысша.