Электронды ресурстар

01.10.2021 жылы, кітаптардың электронды каталогы мен мақалаларды құрайды:
– «Кітаптар» – каталогтың көлемі, 10759 тізімін құрайды;
– «Мақалалар» – каталогтың көлемі, 33672 тізімін құрайды;

Цифрланған кітаптар. Цифрланған кітаптардың қоры 725 д. құрайды. Кітапхананың
электронды ресурсына(сайт), авторлардың кітаптарын қосу үшін, 37 автормен
келісім шарт жасалды.

Медиа кітапхана. Медиа кітапхана қоры – мультимедиялық мұрағаттан құралып, танымалдық және білім беру функциясын орындайды.