Нұржеке-ұлы Бексұлтан, Орбұлақ өнегесі: тарихи жинақ / Б.Нұржеке-ұлы. – Алматы, 2018. – 576 б.