Найзағайлы жылдар жаңғырығы: қазіргі моңғол жазашыларының тандаулы прозасы / моңғол тілінен аударған Қ.Шамахайұлы. – Тараз: Сенім, 201+. – 288 бет