Бөкейхан Әлихан, Шығармалары = Сочинения. Т.2 / Ә.Бөкейхан. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 684 бет. – (қазақша, орысша)