Смағұл Бақытбек, Шығармалар = Произведения. Т.1 / Б.Смағұл. – Алматы: Сардар, 2020. – 448 бет. + 8 бет суретті