Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында = Казахстан в годы Великой Отечественной войны = Kazakhstan in the years of the Great Patriotic War: фотокітап / Құраст. Б.С.Измухамбетов, А.Б.Тасбулатов. – Алматы: Тау-Кайнар, 2020. – 320 б.