Әліпхан Мақсат, Адамгершілік ілімі және Хакім Абай / Ә.Мақсат. – Алматы: Қазақ кітабы, 2020. – 480 б.