Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.5. Book of Words / Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 224 s.