66.3  Қазақстан: бірлік және келісім мекені = Казахстан: страна мира и согласия = Kazakhstan, a country of peace and harmony: фотокнига /құраст. Ж.Қ.Түймебаев. – Алматы: Золотая книга, 2020. – 320 б.