Ысқақұлы Дандай, Тіл эпопеясы немесе рухани жаңғырудағы қазақ тілінің тарихи миссиясы / Д.Ысқақұлы. – Алматы: Дәуір, 2020. – 632 б.