Қонысбай Әбіл, Жадымдағы жазбалар / Ә.Қонысбай. – Алматы: Дәуір, 2020. – 232 б.