Ысқақұлы Дандай, Мағжан – поэзия падишасы: монография / Д.Ысқақұлы. – Алматы: Дәуір, 2020. – 256 б.