Раев Қайрат, Алаштың арда ұлдары: мақалалар мен зерттеулер / Қ.Раев. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 112 б.