Ахметов Арман, Абылай хан әулеті: Хан-сұлтандар шежіресі: Зерттеу. Көптомдық. Т.1 – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 376 бет