Шаймерденова М., Өнер мен мәдениеттегі Қазақстан  этностарының өкілдері: Есімнамалар энциклопедиясы = Представители этносов Казахстана в искусстве и культуре: Энциклопедия персоналий / М.Шаймерденова. – Алматы: Золотая книга, 2020. – 320 бет

Энциклопедияда түрлі этностардың өкілдері, олардың тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы мен дамуына қосқан үлестері жайлы мағлұматтар берілген.