Абай және Алаш сабақтастығы: Тарихи-философиялық, әдеби-лингвистикалық аспект: Ұжымдық монография.Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2020. – 408 бет