Камиль Мулашев. Kamil Vullashev: Кітап-альбом. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 480 бет. – (қазақ, орыс,ағылшын тілдерінде)