Мұратбекұлы, Сайын. Жабайы алма: повесть / С.Мұратбекұлы. – Алматы: Өлкен, 2019. – 448 б. – (Жасөспірімдер кітапханасы).