Ғибратнама: ақындар мұрасы. – Алматы: Олжас кітапханасы, 2012. – 156 б.