Ер Қаба! Наш Великий папа!: мақалалар, естелік әңгімелер / құраст. Қ.Әубәкірова (Алдабергенова). – Алматы: Тоғанай Т., 2017. – 336 б + 72 б. жапсырма