Жиенбай Қ., Бөгет бұзылған күн: әңгімелер, роман / Қ.Жиенбай. – Алматы: Дәуір, 2021. – 480 б.