Сахарбпева К., Дина. Әсем қоңыр / К.Сахарбаева. – Алматы: Қазақ кітабы, 2021. – 288 б.