Бейілхан Ербол, Құсқанаты: поэзия / Е.Бейілхан. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2021. – 168 б.