Бөпежанова Әлия, Еділ  қаған: аударма пьесалар / Ә.Бөпежанова. – Алматы: Болашақ, 2022. – 272 б.