Букеевская Орда. Т.1. / Состав.: М.Кулькенов. – Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2022. – 624 с.