Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 5 т. Байаншы; Сауат ашқыш / А.Байтұрсынов. – Астана: Алашорда, 2022. – 384 б.