Әлімжан Е.А., Алтын жүлге жыры: роман / Е.А.Әлімжан. – Алматы: Дәуір, 2022. – 288 б.