Байтұрсынов Ахмет, 12 томдық шығармалар жинағы казақ және орыс тілдерінде. 8 т. 23 жоқтау / А.Байтұрсынов. – Астана: Тіл-құрал, 2022. – 384 б.