Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.19.  Ақмола облысындағы саяси қуғын-сүргін тарихы: құжаттар мен деректер негізінде: құжаттар мен материалдар жинағы / құраст.: А.Т.Шукеева, Ж.К.Осипова. – Астана, 2022. – 280 с.