Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.26.  Оңтүстік өңірдегі саяси қуғын-сүргін: құжаттар мен материалдар жинағы / құраст.: Г.Ә.Жанысбекова, С.Н.Әлібек. – Астана, 2022. – 352 б.